Безымянный

Energielabel aanvragen particulieren

Als particuliere woningeigenaar vraagt u zelf een energielabel aan. U kunt hiervoor een afspraak maken met een energieadviseur naar keuze. Hij of zij komt bij u thuis en inventariseert uw woning op een aantal vastgelegde kenmerken. Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie, kent hij een energielabel toe aan uw woning.

huis

Hoe kan ik goedkoop een energielabel aanvragen als particulier?

Als particulier wilt u niet meer kosten maken voor de aanvraag van uw energielabel dan nodig is. Sterker nog, u wilt dit zo goedkoop mogelijk doen. Vraag daarom bij meerdere energieadviseurs een prijsopgave aan voordat u een definitieve afspraak maakt. Zo kunt u zelf kiezen wat voor u de goedkoopste adviseur is en daarmee ook het goedkoopste energielabel.

Wat is een definitief energielabel?

Een definitief energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning daadwerkelijk is en welke energiebesparende maatregelen nog genomen zouden kunnen worden. Dit label is vastgesteld na beoordeling van uw woning door een energieadviseur.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een codering in de vorm van de letters A, B, C, D, E, F en G die aangeeft hoe energiezuinig een woning of gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Energielabel A+++ staat voor een zeer energiezuinige woning. Een woning met energielabel G is niet zuinig met energie.

Wat is een voorlopig energielabel?

Een voorlopig energielabel is een label dat begin 2015 door de overheid is verstrekt aan woningeigenaren die nog geen energielabel voor hun woning hadden. Dit label is een inschatting van hoe energiezuinig een woning is. Voor deze inschatting zijn gegevens uit het Kadaster gebruikt, zoals het bouwjaar van de woning en het type woning. Bij het vaststellen van het voorlopige label is niet gekeken naar de werkelijke staat van de woning. Het voorlopige energielabel is daarom slechts een indicatie van de energiezuinigheid van een woning.

Hoe wordt bepaald hoe energiezuinig mijn woning is?

Hoe energiezuinig een woning is, wordt bepaald op basis van de volgende 10 punten:

  1. Bouwjaar woning
  2. Woningtype, bv appartement, rijtjeshuis, vrijstaande woning
  3. Soort glas
  4. Gevelisolatie
  5. Dakisolatie
  6. Vloerisolatie
  7. Soort verwarming
  8. Soort warmwatervoorziening
  9. Ventilatiesysteem
  10. Zonnepanelen en zonneboiler

Afhankelijk van de uitkomsten bij deze 10 punten, wordt het energielabel vastgesteld. Ter verduidelijking: een woning die volledig geïsoleerd is, daarnaast zonnepanelen en een zonneboiler heeft en HR+++ glas, krijgt een hoger energielabel dan een vrijstaande woning die gebouwd is in 1925, met enkel glas en waarbij geen dak-, vloer en gevelisolatie is aangebracht.

label

Wanneer is een energielabel nodig?

U heeft een energielabel nodig als u uw woning wilt verkopen of verhuren. Gaat u adverteren met uw woning op bijvoorbeeld Funda, dan bent u verplicht om het energielabel te vermelden in de advertentie. Bij de overdracht van uw woning, moet u het label overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

lamp

Wie mag een energielabel afgeven?

Een energielabel mag afgegeven worden door een energieadviseur. Niet alle energieadviseurs geven ook een energielabel af voor een particuliere woning. Vraag dit na, voordat u een afspraak maakt. U kunt in het Centraal Register Techniek zoeken naar gecertificeerde bedrijven en gekwalificeerde vakmensen en adviseurs bij u in de buurt die een energielabel af mogen geven.

Wat zijn de kosten van een energielabel?

De kosten van een energielabel zijn niet wettelijk vastgelegd. Een energieadviseur mag zelf bepalen welk bedrag hij in rekening brengt voor de werkzaamheden die hij verricht.  Gemiddeld komen de kosten uit op 190 euro maar dit bedrag kan hoger of lager zijn, afhankelijk van welke adviseur u kiest.

Ik heb energiebesparende maatregelen toegepast in mijn woning. Wat gebeurt er met het energielabel?

Als u energiebesparende maatregelen heeft toegepast in uw woning, dan wordt het energielabel van uw woning niet automatisch aangepast. U dient hiertoe zelf een bevoegd adviseur in de arm te nemen. Hij of zij zal de aanpassingen in uw woning beoordelen. Als deze naar behoren zijn uitgevoerd en akkoord zijn, kan uw adviseur een aangepast – en dus een beter – energielabel afgeven. U dient dit vervolgens zelf te registeren.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig. Hier kunt u nakijken of uw woning een energielabel heeft en hoe lang dit nog geldig is. U kunt op deze pagina ook zien of de woning die u wilt kopen een energielabel heeft en in welke klasse dit valt.

Wie vraagt een energielabel aan?

De particuliere woningeigenaar is degene die het energielabel aanvraagt voor de woning. De energieadviseur is degene die de woning bezoekt en de aanvraag beoordeelt.

Wat gebeurt er als ik geen energielabel heb?

Bij de verkoop of de verhuur van uw woning moet u een energielabel kunnen overleggen. Kunt u dat niet, dan riskeert u een boete. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert en handhaaft de naleving van het energielabel. De hoogte van de boete kan oplopen van 170 euro tot 340 euro. Daarnaast is het de vraag of de koper of huurder van uw woning instemt met de koop of huur van uw woning.